Ads Top

Stedin legt verzwaarde kabels naar Goeree-Overflakkee voor duurzame stroom

Stedin gaat de elektriciteitskabels tussen Klaaswaal en de bovengrondse hoogspanningslijn richting Goeree-Overflakkee verzwaren. Daarmee waarborgt de netbeheerder de vraag naar elektriciteit en de mogelijkheid om duurzame energie terug te leveren. Eind 2012 zijn de werkzaamheden gereed, de investering voor Stedin bedraagt bijna tien miljoen euro. Eerder dit jaar werd het net voor bewoners en ondernemers in de gemeente Cromstrijen zelf al verbeterd.
De kabels in de gemeente Cromstrijen spelen een cruciale rol in de energievoorziening voor de Zuid-Hollandse eilanden. Tegelijkertijd hebben de eilanden een groot potentieel voor duurzame elektriciteitsopwekking in de vorm van wind, zon, biobrandstoffen en getijdenenergie. Deze bronnen leveren duurzame energie terug aan het net van Stedin, waardoor extra capaciteit noodzakelijk is.
Gemeente Cromstrijen werkt samen met Stedin
Voor een goede uitvoering van de werkzaamheden hebben de gemeente Cromstrijen en de netbeheerder diverse afspraken gemaakt. Wethouder Ad Herweijer: ,,Onze gemeente is een belangrijke schakel in het voorzien van elektriciteit richting Goeree-Overflakkee. Met Stedin zijn heldere afspraken gemaakt dat werkzaamheden die hiervoor nodig zijn goed worden afgestemd met de omgeving. Hier heb ik alle vertrouwen in.’’
Het tracé start bij station Klaaswaal aan de Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde en loopt via een gedeelte van de Industrieweg en terrein Rijsoort onder de Rijksstraatweg door richting het westen van de Hoeksche Waard. Daarna ligt het tracé parallel aan de Oud-Cromstrijensedijk Westzijde. De elektriciteitskabel gaat onder de Schenkeldijk door en eindigt bij het opstijgpunt van de hoogspanningslijn richting Middelharnis naast de A29. Het gehele tracé wordt zoveel mogelijk met gestuurde boringen aangelegd. In juli wordt gestart met open ontgraving en zullen er in het centrum van Klaaswaal omleidingsroutes noodzakelijk zijn. Inmiddels zijn de gestuurde boringen al gestart over een lengte van 1750 meter.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.