Ads Top

Verhagen dringt bij Duitsland aan op meer samenwerking energie

Duitsland en Nederland kunnen meer samenwerken voor een effectief energiebeleid. Landelijke subsidieregelingen die slecht op elkaar zijn afgestemd, kunnen de werking van de energiemarkt verstoren. Hogere kosten voor de belastingbetaler zijn het gevolg.
Dat heeft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) maandag 4 juni 2012 gezegd op een conferentie met zijn Duitse ambtgenoot Rösler, de Duitse eurocommissaris voor energie Oettinger en de ministers van Economische Zaken van de Duitse deelstaten. De conferentie vond plaats Schloss Krickenbeck bij Düsseldorf.
'We moeten bij het stimuleren van duurzame energie niet tegen elkaar op concurreren met subsidieregelingen,” aldus Verhagen. 'Dat is niet in het belang van onze belastingbetalers.' Het energienet in de landen van noordwest-Europa is met elkaar vervlochten. Bij de bouw van nieuwe hoogspanningsverbindingen en de koppeling van de energiemarkten moet daarmee rekening worden gehouden
Door het afschakelen van kerncentrales en de groei van het aanbod aan windenergie in Duitsland zal het net vaker te maken krijgen met pieken en dalen. Nederlandse aardgascentrales, die makkelijk aan en uit kunnen worden gezet, kunnen schommelingen helpen opvangen. Nederlandse hoogspanningsverbindingen kunnen de congestie op het Duitse net verminderen.
De ministers wisselden verder van gedachten over manieren om de economische groei in Europa te bevorderen. Naast het op orde houden van het overheidsfinanciën, zijn hervormingen en het stimuleren van de groei volgens minister Verhagen daarbij van groot belang. Het beschikbaar maken van kredieten voor bedrijven, het wegnemen van barrières voor de interne markt en garanties voor de financiering van infrastructuur moeten daarbij prioriteit hebben.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.