Ads Top

Overeenkomst LTO Nederland met Gasunie over de nieuwe tarieven 2012

LTO Nederland heeft met Gasunie overeenstemming  bereikt over de nieuwe vergoedingen voor 2012 voor het leggen van Gasunie leidingen in agrarische grond. Deze vergoedingen bestaan uit een vergoeding voor de grondeigenaar (de eigenaarsvergoeding) en een vergoeding voor de gebruiker (de werkstrookvergoeding).
 Ook is overeenstemming bereikt over de aanpassing van de tarieven voor gewassenschaden.
De eigenaarsvergoeding is een vergoeding voor de medewerking van de grondeigenaar aan het vestigen van het recht van opstal. De werkstrookvergoeding is een vergoeding voor de grondgebruiker die wordt verkregen over de strook grond die Gasunie nodig heeft om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren tijdens de aanleg van de gasleiding.
LTO Portefeuillehouder Herman van Ham is tevreden met het onderhandelingsresultaat. De vergoedingen voor de zetmeelaardappelen, suikerbieten en snijmais zijn aanmerkelijk verhoogd. Daarnaast zijn ook de trendmatige verhogingen afgesproken voor mens- en machine uren. Het Federatiebestuur van LTO Nederland heeft er mee ingestemd
 De publicatie van de tarieven is van belang omdat ook andere leidingbeheerders de tarieven volgen die door LTO en Gasunie zijn overeengekomen. De gemaakte afspraken met Gasunie en de tarieven 2012 gelden echter slechts tussen LTO Nederland en Gasunie. Gasunie heeft een wettelijke vervoerstaak die is vastgelegd in de gaswet om de algemene gasvoorziening te faciliteren.
Het staat LTO Nederland vrij om met andere leidingeigenaren andere afspraken te maken. Grondeigenaren en/of grondgebruikers die benaderd worden door bijvoorbeeld commerciële bedrijven om afwijkende tarieven te bepleiten, kunnen advies krijgen van LTO Nederland. Die toetst in dat geval de contractvoorwaarden van deze bedrijven.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.