Ads Top

Claim melkveehouder tegen Liander afgewezen

Een melkveehouder heeft een kort geding tegen Liander verloren. De ondernemer vond dat Liander jegens hem toerekenbaar is tekortgeschoten in de levering van elektriciteit. Hij stelt schade te hebben geleden doordat de installatie niet van netaarding was voorzien. De rechtbank oordeelt na uitleg van de overeenkomst dat de melkveehouder er niet vanuit mocht gaan dat het door hem aanvaarde en door Liander gedane aanbod ook netaarding omvatte. Liander is dus niet tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. Verstekvonnis vernietigd, vorderingen afgewezen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.