Ads Top

TenneT bereidt tweede kabelverbinding voor tussen Noordwest-Europese markt en Noorwegen

Elektriciteitstransporteur TenneT en de Noorse netbeheerder Statnett bereiden een kabelverbinding voor tussen Noorwegen en Duitsland. De overeenkomst hiervoor zal in september van dit jaar ondertekend kunnen worden, waarna een investeringsbeslissing in 2014 kan worden genomen.
De nieuwe gelijkstroomverbinding door de Noordzee maakt het transport van elektriciteit tussen het Noordwest-Europese vasteland en Noorwegen mogelijk. Naar verwachting zal deze verbinding vanaf 2018 in gebruik kunnen worden genomen. Mel Kroon, CEO van TenneT, ziet de overeenkomst met Statnett als een belangrijke stap in de ontwikkeling van de markt: "Met de kabelverbinding leveren we een belangrijke bijdrage aan de integratie van duurzame energie en daarmee aan een duurzame toekomst en verhogen we de leveringszekerheid in het Noordwest-Europese net". De kabelverbinding geeft de mogelijkheid om bij sterke wind in Noord-Duitsland windenergie naar Noorwegen te transporteren en daar op te slaan in de vorm van waterkracht, en bij weinig wind deze elektriciteit weer terug te halen.
TenneT en Statnett zijn al twee jaar in gesprek over de aanleg van een elektriciteitsverbinding tussen Duitsland en Noorwegen. Zo levert de Duitse regering ondersteuning voor de financiering middels risicodragend kapitaal door de Duitse investerings- en subsidiebank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). De investering voor het eerste deel van de geplande onderzeese verbinding bedraagt zo'n anderhalf tot twee miljard euro. Met NorNed en BritNed exploiteert TenneT al met succes twee kabelverbindingen vanuit Nederland naar respectievelijk Noorwegen en Groot-Brittannië. Bij de NorNed-verbinding, die sinds vier jaar in bedrijf is, werkt TenneT ook succesvol samen met Statnett. Met deze kabels naar Noorwegen wordt elektriciteit op basis van schone waterkracht naar Nederland gehaald en wordt opslag van overtollige windenergie mogelijk gemaakt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.