Ads Top

'Windturbines schaden Europese rechten burgers'

Dat is de conclusie van het verzoekschrift dat 100 Houtenaren deze week bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens neerlegde. Zij verzoeken het Europees Hof om windturbines binnen 2 kilometer van woningen te verbieden, hetgeen grote gevolgen zou hebben voor windturbines in Nederland. Veel bestaande windturbines zouden dan stilgezet moeten worden.
Onderzoek van de Universiteit Utrecht naar de schending van artikel 8 EVRM, het recht op een ongestoord privéleven, toont aan dat deze zaak een grote kans van slagen heeft. Nederland is één van de weinige landen waarin grote windturbines, zoals de 150 meter hoge turbines die energiebedrijf Eneco in Houten wil gaan plaatsen, op relatief korte afstand van woningen mogen worden geplaatst. In steeds meer landen komen overheidsinstanties tot de schrikbarende conclusie dat windturbines oorzaak zijn van ernstige gezondheidsklachten bij mensen. In veel Europese landen geldt voor grote windturbines een minimum afstand van 1,5 kilometer of meer. In het Verenigd Koninkrijk is wetgeving in de maak waarbij windturbines van 150 meter of hoger op een afstand van 3 kilometer geplaatst dienen te worden. In Frankrijk concludeerde overheidsorgaan Académie Nationale de Médecine in 2006 al dat windturbines de gezondheid ernstig schaden, sinds 2007 geldt in Frankrijk 1,5 kilometer als minimum afstand.
Het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) is blij met het voorbeeld van de Houtenaren. Het NKPW ondersteunt en adviseert meer dan 10.000 Nederlanders omtrent de nadelen van plaatsing van windturbines nabij gebouwen. Zij voorspelt dat vele groeperingen het voorbeeld van de Houtenaren zullen volgen, waarbij Urk als eerste zal volgen. In Urk vechten de gemeente en burgers samen tegen de plannen van Eneco.
De Stichting Gigawiek, woordvoerder namens de Houtenaren heeft het Europees Hof gevraagd tevens te verklaren dat de aan Eneco afgegeven vergunning, strijdig is met internationale verdragen waaronder de Aarhus Conventie. In die conventie wordt burgerparticipatie als belangrijke voorwaarde genoemd, in Houten is bijna 92% van de inwoners tegen de komst van de geplande windturbines, in Urk is dat bijna 100%.
De uitspraak van Het Europees Hof wordt daags voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 verwacht.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.