Ads Top

Hergebruik CO2 op een commerciële en verantwoorde wijze mogelijk

Het verwijderen van CO2 uit rookgassen is op een commerciële en verantwoorde wijze mogelijk. Deze CO2 kan vervolgens worden ingezet in bijvoorbeeld de tuinbouw, de voedingsmiddelenindustrie en op termijn als grondstof voor chemicaliën zoals plastics. Dit is de uitkomst van het project Connecting CO2 the next step, onderdeel van het Nederlandse programma Pieken in de Delta, waarin TNO samen met BOM, REWIN, Impuls Zeeland en 27 andere bedrijven en onderwijsinstellingen de afvang en de mogelijkheden voor hergebruik van CO2 heeft onderzocht.
De resultaten zijn gebaseerd op onderzoek dat heeft plaatsgevonden bij Ardagh Glass op Moerdijk en Zeeland Refinery in Vlissingen. De proeven hebben aangetoond dat het technisch mogelijk is om CO2 te verwijderen uit verschillende typen rookgas. Rookgassen zijn gassen die vrijkomen bij industriële verbrandingsprocessen en die sterk kunnen verschillen in mate van vervuiling. Het scheiden van CO2 uit sterk vervuilde gassen is complexer en kost meer energie dan uit relatief schone gassen. Het slim inzetten van restwarmte als energiebron kan een significante kostenreductie opleveren. Op deze manier is het mogelijk om zuivere CO2 te produceren die kan worden gebruikt voor plantengroei of zelfs in frisdranken.
Piet Janmaat, directeur van de Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij, gaf aan dat alleen al op het nieuwe kassencomplex Nieuw Prinsenland in Dinteloord in 2016 jaarlijks meer dan 22.000 ton CO2 gebruikt gaat worden. Door het reinigen van het rookgas kan in deze behoefte worden voorzien.
Op het congres Zuiveren van CO2 in commercieel perspectief, 7 juni 2012, hebben de projectpartners en TNO de resultaten van het reinigingsproces voor rookgassen gepresenteerd. Tijdens het congres ondersteunden diverse hoogleraren, vertegenwoordigers van de overheid en ondernemers het initiatief om te komen tot een pilot CO2-rookgasreiniger. Met de bouw van deze reiniger is 10 miljoen euro gemoeid. De stap om een definitief businessplan te schrijven wordt binnenkort gezet. Alle resultaten van het project Connecting CO2 the next step en de tools waarmee ondernemers zelf kunnen berekenen of CO2-reiniging interessant is, zijn beschikbaar via www.co2cleaning.eu.
 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.