Ads Top

Minister Verhagen vraagt SER advies over energie en economie

Minister Verhagen van Economische, Zaken, Landbouw en Innovatie heeft de SER gevraagd te adviseren over energie en economie. De stijgende energieprijzen, de schaarste van fossiele brandstoffen, klimaatverandering en mondiale concurrentie vragen om aanpassingen van de economie.
De minister vraagt de SER inzicht te geven in de kansen en bedreigingen voor het bestaande Nederlandse bedrijfsleven. Welke punten vragen met prioriteit aandacht? Hoe verhoudt zich dit tot economische kansen in andere sectoren (zoals dienstverlening) en door het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid?
Een aantal ontwikkelingen vormt de aanleiding voor de adviesaanvraag. Zo zal energie zich ontwikkelen tot een belangrijke concurrentiefactor. Nationale economieën zijn de afgelopen decennia nauw met elkaar verweven geraakt. Met de komst van nieuwe wereldspelers zal de internationale concurrentie worden verscherpt. De energie rekening stijgt en blijft naar verwachting stijgen, wat burgers en bedrijven in de portemonnee zullen merken.
Daarnaast kent Nederland veel industriële bedrijvigheid en een energie-intensieve economie. Het is van belang de positie van de industrie en bedrijven in Nederland die al voldoen aan hoge maatstaven van duurzaamheid stevig te verankeren. Als zij zich elders vestigen, waar lagere eisen worden gesteld aan duurzaamheid, kan dat ongunstig zijn voor zowel de welvaart van Nederland als voor de duurzaamheid mondiaal.
Het kabinet vraagt de SER uiterlijk eind 2012 te adviseren. De adviesaanvraag is hier  integraal te vinden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.