Ads Top

Green Village: een levend dorp als lab en etalage van innovatieve energietechnologie

Op donderdag 7 juni geven Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Carlos de Bourbon de Parme en TU Delft collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg het startschot voor het bouwen van een duurzaam zeecontainerdorp op de TU Delft campus. De Green Village zal in een eerste fase bestaan uit zo’n 20 tot 40 afgedankte zeecontainers die worden verbouwd tot labs, werkruimtes, restaurant, winkels en ontmoetingsplekken. De containers zijn niet aangesloten op elektra, water, riolering of kabel, maar gebruiken innovatieve, experimentele energiesystemen die ter plekke worden getest door de universiteit en bedrijven. Het gaat een levendig, groen en zichtbaar ‘dorp’ worden, waar studenten, wetenschappers, bedrijfsmensen, ondernemers en andere geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten. Het Green Village-project is een initiatief van hoogleraar Future Energy Systems en duurzame energieondernemer Ad van Wijk. De Green Village wordt naar verwachting begin 2013 gebouwd. Journalisten zijn van harte welkom de aftrapbijeenkomst bij te wonen.
Op 7 juni lanceert de TU het project ‘Green Village’: studenten en onderzoekers van de TU Delft gaan in nauwe samenwerking met bedrijven een duurzaam zeecontainerdorp bouwen op de universiteitscampus. De initiatiefnemer is hoogleraar Future Energy Systems en duurzame energieondernemer Ad van Wijk: “Er staan in Nederland vele tienduizenden zeecontainers weg te roesten. Wij hergebruiken ze en bouwen ze om tot aantrekkelijke werkruimtes, ontmoetingsplaatsen, een restaurant en labs. In eerste instantie plaatsen we er 20 tot 40, maar het aantal kan uitgroeien tot meer dan 100 containers.” De Green Village is niet aangesloten op elektra, water, riolering en kabel. Het maakt gebruik van innovatieve, soms experimentele, energiesystemen die door bedrijven, studenten en onderzoekers worden ontwikkeld. De elektriciteit komt uit zonnepanelen, windturbines en brandstofcellen. Drinkwater wordt geproduceerd uit regenwater. Afvalwater wordt hergebruikt en verwerkt tot biogas en het dorp maakt gebruikt van een DC-net (gelijkstroom) om energieverliezen te voorkomen. LED-verlichting in muren, bruggen, gebouwen en producten zorgt voor verlichting, sfeer en signalering tegelijk. Studenten denken ook na over intelligente ramen die tegelijk zonwering, LED-verlichting en TV zijn, het gebruik van materialen waardoor de muren energie kunnen opslaan en een lift zonder kabels. De onderzoeksgegevens worden door Van Wijk gebruikt om duurzame energiesystemen te kunnen modelleren en testen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.