Ads Top

Subsidie brengt komst aardwarmte in Dijk en Waard dichterbij

HVC onderzoekt de mogelijkheid om een nieuwe duurzame aardwarmtebron te ontwikkelen in gemeente Dijk en Waard. De ambitie is om over een aantal jaren via het bestaande warmtenet duurzame aardwarmte te leveren aan huishoudens en bedrijven in het gebied.

HVC en gemeente Dijk en Waard zijn blij met de toekenning van SDE++ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie). Met het verkrijgen van deze subsidie gaat het project de onderzoeksfase in. In deze fase worden de randvoorwaarden voor de vergunningen ingevuld, is er overleg met omwonenden en andere betrokkenen en wordt de financiële haalbaarheid getoetst. Eerder heeft een eerste geologisch onderzoek uitgewezen dat realisatie van aardwarmte bij Heerhugowaard zeer goed haalbaar lijkt.

Het warmtenet wordt nu verwarmd via de bio-energiecentrale in Alkmaar. Door noordelijker, in het Alton glastuinbouwgebied in Heerhugowaard, een nieuwe duurzame warmtebron te ontwikkelen, kan het warmtenet verder worden uitgebreid. De beoogde locatie aan de Noordscharwouderpolderweg wordt nader onderzocht omdat de bodem in het Altongebied geschikt is en omdat daarmee ook meer glastuinbouwondernemers in het Altongebied kunnen worden aangesloten op het warmtenet. De ontwikkeling sluit aan op de ambitie van gemeente Dijk en Waard om in 2050 energieneutraal te zijn.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.