Ads Top

Regionaal Warmtenet Twente wordt een open net

Het Regionaal Warmtenet Twente wordt een open net. Op termijn is aansluiting van alternatieve energiebronnen op de hoofdinfrastructuur mogelijk. Door een open net wordt een toekomstbestendige ontwikkeling van (o.a. Twence als) warmtevoorziening en energie hub voor de regio mogelijk gemaakt.

Twence heeft per direct voor 100.000 woningequivalenten warmte beschikbaar waarmee we een substantiële bijdrage leveren aan de verduurzaming van de regio. Het warmtenet levert bij toepassing voor alle genoemde woningequivalenten een jaarlijkse besparing van maar liefst 125 miljoen m3 fossiel aardgas en 225.000 ton CO₂ op. Deze enorme potentie wordt behaald door opwek van duurzame warmte uit onbruikbaar brandbaar restafval en niet anderszins toepas- of herbruikbare biomassa uit afvalhout, zoals bijvoorbeeld met lijm- en verfresten verontreinigde kozijnen.

Het warmtenet is echter in de toekomst geenszins beperkt tot deze bronnen van duurzame energie. Het gaat om een open net, waarbij op termijn aansluiting van andere alternatieve energiebronnen op de hoofdinfrastructuur mogelijk is. Denk hierbij aan aardwarmte, aquathermie, zonthermie, warmtebuffers, energiedragers als waterstof, elektrische boilers. Door een open net wordt een toekomstbestendige ontwikkeling van (o.a. Twence als) warmtevoorziening en energiehub voor de regio mogelijk gemaakt.

Door de komst van het warmtenet zal de afvalverbrandingscapaciteit van Twence niet toenemen. Terecht merkt het warmteprogramma op dat de afvalenergiecentrales van Twence behoren tot de top van Nederland qua duurzaamheidsprestaties en technische staat. De duurzaamheidsprestaties zullen door de te realiseren CO2-afvang én een warmtenet verder verbeteren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.