Ads Top

Startschot gegeven voor het vernieuwende project EIGEN: Energy hubs

Onlangs is startschot gegeven voor het vernieuwende project EIGEN: Energy hubs voor Inpassing van Grootschalige hernieuwbare ENergie. Binnen EIGEN werkt Alliander met 12 partners samen aan een blauwdruk voor bedrijventerreinen om de grootschalige opwek van duurzame energie in te passen in het elektriciteitsnet. Het project richt zich op het potentieel van energy hubs, die het mogelijk maken om zon- en windenergie slim te benutten in bestaande en nieuwe elektriciteitsnetten.

Om de CO₂-productie in ons land te verlagen zullen we onder andere meer gebruik moeten gaan maken van ‘groene’ energie zoals wind en zon. Dat vraagt een enorme uitbreiding van ons energienet, maar ook dat we het energienet slimmer gaan gebruiken. De productie van zon- en windenergie is weersafhankelijk. Schijnt de zon fel dan is er veel opwek. Maar is het een grijze dag dan zal er weinig productie zijn.

De ontwikkeling van energy hubs in het algemeen – en voor bedrijventerreinen in het bijzonder – staat in de kinderschoenen. Er zijn diverse technische pilots uitgevoerd en gaande maar een integrale aanpak ontbreekt. Het is op dit moment nog vooral een (heel goed) middel voor klanten om ondanks de knelpunten op het net toch aangesloten te kunnen worden.

Het EIGEN project is een van de projecten die mede gefinancierd wordt De MOOI-regeling Systeemoplossingen grootschalige opwekking hernieuwbare elektriciteit (MOOI SIGOHE). De MOOI SIGOHE stimuleert de ontwikkeling van innovaties voor grootschalige opwekking van hernieuwbare elektriciteit. Het gaat daarbij om elektriciteit uit duurzaam opgewekte energie. De regeling geeft subsidie aan projecten die gericht zijn op ten minste één van de drie schakels uit de keten: transport en distributie, opslag en conversie, en gebruik. Partijen uit de hele keten werken binnen de projecten samen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.