Ads Top

Aardgasleiding Emmen - Ommen krijgt belangrijke rol in transport regionaal groen gas

Gasunie heeft recentelijk het besluit genomen om een 60 kilometer lange aardgasleiding tussen Emmen en Ommen vanaf begin 2024 geschikt te maken voor het transport van regionaal groen gas naar het Gasunie netwerk. De ombouw moet in toenemende congestie in de regionale netten voorkomen. De verwachting is dat het eerste groene gas er per augustus 2025 doorheen stroomt.

Er wordt in Nederland steeds meer groen gas geproduceerd. Dit past bij de ambitie uit het Klimaatakkoord om in 2030 twee miljard m3 (2 bcm) groen gas te produceren. De toenemende hoeveelheid groen gas levert steeds vaker congestie op in de regionale leidingen waarop de diverse regionale producenten hun groen gas afzetten. Met het besluit om de aardgasleiding van Emmen naar Ommen om te bouwen naar een transportleiding voor groen gas, wordt 驮 centrale afvoerleiding gerealiseerd voor de afzet van groen gas door producenten in deze regio.

Om de leiding geschikt te maken voor het transport van groen gas, zijn een aantal technische aanpassingen nodig op bestaande afsluiter-locaties van Gasunie en bij koppelingen metde regionale netten.Omdat het hier om een reeds bestaande (ondergrondse) transportleiding gaat, is de impact voor de omgeving zeer gering.

Groen gas is een hernieuwbaar gas en CO2-neutraal. Organische restmaterialen, zoals tuinafval, rioolslib, houtresten en mest zijn basismaterialen voor groen gas. Groen gas is hierdoor - in tegenstelling tot aardgas (fossiel) - CO2 neutraal.In Noordoost Nederland bevinden zich veel groen gasproducenten. De belangstelling hiervoor neemt toe. De ambitie vanuit het Klimaatakkoord is om twee miljard m3  (2 bcm) groen gas te produceren in 2030. Gasunie werkt samen met andere partijen aan manieren om groen gas betaalbaar en op grote schaal te maken en te leveren. Het realiseren van deze nieuwe verzamelleiding die congestie moet voorkomen, is hiervoor een nieuwe impuls.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.