Ads Top

Lokale, duurzame energiemarkt; haalbaar maar nog niet rendabel

Het gebruik van thuis- of buurtbatterij om elektriciteit in op te slaan is nog niet rendabel. Dat is de belangrijkste uitkomst van de pilot GridFlex in Heeten, waarmee werd gekeken of een hele wijk zelfvoorzienend kan zijn in de opwek en het verbruik van elektriciteit.

De GridFlex-pilot startte in 2017 en duurde in totaal meer dan drie jaar. Alle 49 huishoudens van de nieuwe wijk Veldegge in Heeten (Overijssel) deden eraan mee.

De huishoudens werden gestimuleerd om opgewekte en opgeslagen elektriciteit van de wijk op een gunstig moment te gebruiken. Hier werden verschillende middelen voor ingezet: een energiemanagementsysteem, andere energietariefsystemen, een speciale app, zonnepanelen en batterijen bij de bewoners in huis. Hiervoor werden onder andere innovatieve en duurzame zeezoutbatterijen geplaatst.

Tijdens de pilot werden twee tariefsystemen getest. Bij het eerste systeem waren de transportkosten van de elektriciteit voor de deelnemers afhankelijk van de elektriciteitsvraag op het net. De kosten stegen en daalden als ook de vraag naar elektriciteit veranderde.

Bij het tweede prijssysteem werden de deelnemers gestimuleerd om de energie van hun zonnepanelen te delen. Het verschil in aankoop- en verkoopprijs van de energie werd toegerekend aan de opwekker en de afnemer.  Deze berekenmethode was voor beide partijen gunstiger dan energie terugleveren of afnemen van het energienet.

De grootste technische barrière die overwonnen moest worden was de aansturing van de zeezoutbatterijen. De inzet van batterijen kan volgens de pilotpartners veel verschil maken bij het terugdringen van elektriciteitspieken. Maar de winst die ermee te behalen is, is momenteel nog te klein om de aanschafwaarde terug te verdienen. Dit wordt anders als de salderingsregeling wordt afgeschaft en mogelijk ook als er een ander tarievenstelsel komt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.