Ads Top

Onderzoek versnelt de verduurzaming van verwarming


Internationaal onderzoeksproject Heatnet draait om verduurzaming van warmte. Minder gebruik van aardgas en meer van duurzame warmtebronnen zoals de restwarmte van datacenters. Het project moest de uitrol van warmtenetten in stedelijk gebied versnellen.

Niet alleen zijn er nieuwe warmtenetten in zes Europese steden gerealiseerd, de deelnemende partners hebben kennis opgedaan over slim opereren in complexe stedelijke transities.

Vanuit Nederland was de Hogeschool van Amsterdam bij het project betrokken als evaluatieleider. Tijdens zes evaluatiebijeenkomsten in drie jaar reflecteerden de partners op hun proces om van elkaar te leren en elkaar verder te helpen.

Frank Suurenbroek, lector Bouwtransformatie: ‘In zulke complexe transitieprojecten is zoveel waar je rekening mee moet houden. Deze procesmatige evaluatieaanpak helpt zicht te krijgen op de vraagstukken waarvoor je staat. Zulke transities zijn geen lineair proces. De inzichten zijn ook niet altijd één op één vertaalbaar naar andere projecten. Maar deze aanpak maakt complexe processen wel navigeerbaar. Het biedt pathways for innovation die je kunt overwegen.’

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.