Ads Top

Tekort aan transportcapaciteit door groeiende vraag blijft nog jaren


Met ingang van 2020 toetst de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de investeringsplannen die netbeheerders van elektriciteits- en gasnetwerken elke twee jaar moeten maken.

De toets van de ACM laat zien dat het huidige tekort aan transportcapaciteit dat zich op meerdere plaatsen in de elektriciteitsnetten voordoet, de komende vijf tot tien jaar nog zal aanhouden. Netbeheerders Liander, Enduris, Enexis en TenneT kunnen niet alle investeringen die noodzakelijk zijn voor de oplossing van het tekort, tijdig realiseren. Dat kan de voortgang van de energietransitie vertragen.

De ACM heeft over de investeringsplannen en haar bevindingen een brief geschreven aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De problematiek rond een grotere vraag dan aanbod van transportcapaciteit neemt volgens de ACM de komende jaren alleen maar toe, omdat op veel plaatsen de timing van de voorgenomen investeringen in het elektriciteitsnet achterblijft bij de voorspelde vraag.
Netbeheerders kunnen dit in sommige gevallen tijdelijk oplossen door operationele maatregelen, zoals congestiemanagement. Maar ook dit is niet zonder gevolgen. Bijvoorbeeld producenten van duurzame energie kan tijdelijk transportcapaciteit geweigerd worden. Of netbeheerders voldoen niet direct aan de aanvullende vraag naar transportcapaciteit die uit plannen van regionale overheden voortvloeit. Er is geen snelle oplossing voor het capaciteitsprobleem, maar de ACM onderstreept het belang van een gezamenlijke inspanning voor het vinden van oplossingen op de langere termijn.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.