Ads Top

'Snel duidelijkheid nodig over kosten verwijderen gasaansluiting'

Bij huishoudens die geen gas meer gebruiken, moet de gasaansluiting om veiligheids- en milieuredenen worden verwijderd. Netbeheerders kunnen nu niet anders dan de kosten hiervan doorberekenen aan de consument die er voor kiest om van het gas af te gaan. Dit wordt vaak als oneerlijk ervaren.

Net als de netbeheerders is de minister van mening dat hier op korte termijn een oplossing voor moet komen.

De Tweede Kamer heeft op 18 februari van dit jaar een wijzigingsvoorstel op de Gaswet aangenomen over dit onderwerp. Klanten die van het gas af gaan betalen daarmee maar de helft van de kosten. De andere helft van de kosten mag dan verrekend worden in de tarieven die de netbeheerders in rekening brengen bij diegenen die nog wel op het gasnet aangesloten zijn.

De wijzigingsregeling ‘tariefstructuren en voorwaarden gas’ is per 1 oktober in werking getreden. Om de 50-50 regeling volledig te implementeren dient de Tarievencode gas nog gewijzigd te worden door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De minister schrijft in de beantwoording aan de Kamer dat de ACM heeft aangegeven deze wijziging te gaan doorvoeren.

Een structurele oplossing lijkt deze 50-50 regeling echter niet. De kosten worden hiermee immers afgewenteld op een steeds kleiner wordende groep gasgebruikers, die zo een steeds hogere rekening krijgen. In de Kamerbrief schrijft de minister dat hij ook bereid is om te kijken naar het volledig verdisconteren van deze kosten in de tarieven, wat inhoudt dat de achterblijvers op het gasnet de kosten dragen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.