Ads Top

De windsector wil aanpassing wet windenergie op zee

Deze week verschijnt de Wijziging van de Wet windenergie op zee van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarmee regelt de minister de uitrol van windenergie op zee tot 2030.

De windsector bouwt op dit moment windparken op zee zonder subsidie, en wil dit graag blijven doen. Cruciaal daarbij is langjarige zekerheid over de ontwikkeling van de vraag.

Branchevereniging NWEA heeft drie suggesties om de wet sterker te maken. De windsector waarschuwt voor het risico dat de uitrol van wind op zee vroeg of laat stagneert. Daarmee komt ook de cruciale bijdrage van windenergie op zee aan het halen van de klimaatdoelstellingen in gevaar.

NWEA adviseert om het wetsvoorstel op drie punten te wijzigen.
1. Ten eerste door het inbouwen van de optie ‘contract for difference’. Door de lage risico’s zijn de maatschappelijke kosten van dit systeem laag en tegelijk worden eventuele overwinsten teruggegeven aan de overheid. Verschillende andere landen zetten dit systeem wel in. Dat zorgt voor de verstoring van het level playing field in deze internationale markt.
2. Ten tweede door een optie aan de wet toe te voegen waarmee een veiling gecombineerd wordt met een minimumprijs. Hiermee wordt de ontwikkeling van offshore windparken verzekerd en wanneer op voorhand hoge rendementen worden verwacht, vertalen deze zich in hogere biedingen in de veiling. Deze vloeien daarmee naar de Staat.
3. Ten derde door de monitoring van de marktomstandigheden wettelijk te verankeren. Daarmee wordt verzekerd dat voorafgaand aan de keuze voor een tenderinstrument, goed gekeken wordt naar de actuele marktomstandigheden op basis van onafhankelijk onderzoek.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.