Ads Top

'Naar een nieuw stelsel voor de toegang tot en uitwisseling van gereguleerde energiedata'

De energietransitie wordt alleen een succes als er goede afspraken worden gemaakt over het delen van energiedata.

Op dit moment is de toegang tot data gekoppeld aan de systeemrollen (leverancier, netbeheerder, meetverantwoordelijke, programmaverantwoordelijke) uit de Informatiecode van de ACM, gebaseerd op de Elektriciteits- en Gaswet.

Voor de uitdaging van de energietransitie vormt dit een te smalle benadering. zegt Energie Nederland. Er is behoefte energiedata met meer marktpartijen te delen die betrokken zijn bij besparing en duurzame opwek van energie. Zij kunnen hun dienstverlening dan zo kosteneffectief mogelijk doen.

Daarnaast stelt nieuwe Europese wetgeving eisen aan het delen van energiedata. Dit sluit aan bij de visie van de overheid op de ontwikkeling richting een digitale economie.

Genoeg redenen voor de energiesector om hierover met elkaar, met potentiële gebruikers van energiedata en met EZK in gesprek te gaan. Op de agenda staat de toegang tot en het delen van (gereguleerde) energiedata en over de mogelijkheden om dit in het wetsvoorstel voor de Energiewet te verankeren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.