Ads Top

Limburg: Ener­gie in­fra­struc­tuur moet op de schop

De Provincie Limburg heeft een studie uitgevoerd naar de toekomst van de Limburgse energie infrastructuur in 2030 en 2050. De studie is uitgevoerd door CE Delft samen met Gasunie, Tennet en Enexis Netbeheer, Chemelot en met input van de Limburgse RES-regio’s.

Uit de Limburgse Energie Systeemstudie 2020 blijkt dat de energie infrastructuur niet alleen een randvoorwaarde is, maar leidend moet zijn bij het realiseren van een betaalbare en haalbare energietransitie. Zonder de juiste kabels en leidingen, op de juiste plek en het juiste moment, gaat de energietransitie niet lukken.

Het Provinciebestuur heeft in de Limburgse Energie Systeemstudie onderzoek laten doen naar welke energie-infrastructuur nodig is om al deze ambities en plannen te kunnen realiseren. Er is gekeken naar de vraag en het aanbod van energie, welke knelpunten er in die scenario’s zijn en hoe die door alle betrokken partijen gezamenlijk kunnen worden opgelost.

Een specifieke uitdaging voor Limburg is bijvoorbeeld de afstand van de kust, waar energie binnenkomt van grote windmolenparken op zee. Er zal een oplossing moeten komen om ook de regio van die schone energie te laten profiteren. En van toekomstige mogelijkheden om CO2 op te slaan onder de Noordzee. Maar er zijn natuurlijk ook volop kansen door aan de slag te gaan met innovatie en nog meer samenwerking te realiseren tussen industrie, gemeenten en de netwerkbeheerders.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.