Ads Top

Zeven van de acht zonnepanelen liggen op dak, 1 op land

Van alle zonne-energie die in Nederland wordt opgewekt, komt 13 procent van zon op land. Het grootste gedeelte is afkomstig van zon op dak blijkt uit de NOVI-monitor van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het kabinet heeft de nieuwe Nationale Omgevingsvisie 2020 gepresenteerd, ook wel de NOVI genoemd. Hierin staat een beschrijving van de verschillende grote ontwikkelingen die de komende jaren in de leefomgeving zullen plaatsvinden. Een van deze ontwikkelingen is het doel om tegen 2050 een circulaire economie te hebben.

Het opgestelde vermogen zonne-energie groeide van circa 1.800 megawatt in 2015 tot 6.874 megawatt in 2019. Dit betekent een toename van maar liefst 38 procent.

Het grootste gedeelte van deze zonne-energie wordt opgewekt op daken. Bijna 7 van de 8 zonnepanelen liggen op het dak. Waarvan er iets meer grootschalige installaties (meer dan 15 kilowatt vermogen) in 2019 dan kleinschalige installaties zijn opgesteld. Ten opzichte van 2018 groeide het totale opgestelde vermogen van zonnepanelen met 49 procent.

PBL merkt op dat zon op land wel iets harder groeit dan zon op dak. In de periode 2018-2019 was de groei 68 procent in de categorie grootschalig (groter dan 15 kWp, de categorie waar ook SDE+-subsidie voor wordt verleend). Op dak was de groei van grootschalige installatie in dezelfde periode 60 procent.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.