Ads Top

Ministeries van EZK en LNV geven inzicht in duurzaamheid bedrijfsvoering

De ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit publiceerden een dezer dagen hun eerste gezamenlijke verslag over de duurzaamheid van de eigen bedrijfsvoering.

De Rijksoverheid heeft in 2019 in het Klimaatakkoord de doelstelling van een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030 opgenomen. Het duurzaamheidsverslag maakt de voorgang inzichtelijk.

Een belangrijke basis voor het verslag is de CO2-prestatieladder. Deze maakt de jaarlijkse CO2-uitstoot inzichtelijk en helpt om maatregelen vast te stellen die deze stapsgewijs naar bededen brengt. De huidige footprint is opgedeeld in gebouw-gerelateerde uitstoot zoals elektriciteitsverbruik en verwarming, en mobiliteit-gerelateerde uitstoot zoals het wagenpark en zakelijke vliegreizen. Deze afbakening hoort bij niveau 3, het gebruikelijke instapniveau van de CO2-prestatieladder. De ministeries willen in de toekomst de volgende niveaus toevoegen, waarbij ook de uitstoot van bijvoorbeeld leveranciers in kaart wordt gebracht.

In het duurzaamheidsverslag staan meer doelstellingen en plannen beschreven om tot een klimaat neutrale bedrijfsvoering in 2030 te komen. Onder andere het stimuleren van duurzame catering, verbeteren van maatschappelijk verantwoord inkopen, duurzame ICT, 50% minder CO2 uitstoot als gevolg van zakelijke mobiliteit in 2030, maximaal 35% restaval in 2020 en verbetering van de datavoorziening over de CO2-uitstoot van de bedrijfsvoering.

Voor de verwarming en koeling van het hoofdgebouw van beide ministeries aan de Bezuidenhoutseweg wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie. Dat betekent dat warmte en kou die niet nodig is in het gebouw, in waterbronnen in de grond wordt opgeslagen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.