Ads Top

Regionale Energiestrategieën Noord Holland slaan nieuwe fase in


Nu de concept Regionale Energiestrategieën (RES) van Noord-Holland is aangeboden aan het Nationaal Programma RES breekt een nieuwe fase aan in het traject.

1 februari 2021 is de eerstvolgende belangrijke datum. Het NP RES en PBL presenteren dan hun oordeel over de concept RES’en. Dit moet leiden tot de RES 1.0. Deze wordt vervolgens in mei/juni 2021 ter goedkeuring aangeboden aan alle betrokken gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen. Daarna breekt weer een nieuwe fase aan voor de RES. Elke twee jaar wordt de RES geactualiseerd.

Draagvlak is het sleutelwoord. Bij de RES-realisatie zijn zo’n 3.000 Noord-Hollanders betrokken.

Volgens het Klimaatakkoord moet de CO₂-uitstoot in Nederland in 2030 49 procent minder zijn dan in 1990. Om dat te regelen onderzoeken 30 energieregio’s samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties en netbeheerders waar en hoe ze het best duurzame energie (wind en zon) kunnen opwekken en hoe ze de warmtetransitie (aardgasalternatieven) gaan realiseren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.