Ads Top

Versnelling naar CO2-neutraal 2050 mogelijk met sterkere regierol overheid

Afgelopen vrijdag heeft de minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de kabinetsreactie op het TIKI (Taskforce Infrastructuur Klimaat & Industrie) rapport gegeven.

In zijn reactie geeft hij aan dat de overheid de gesignaleerde problemen rondom netinfrastructuur erkent, en dat hij daarmee aan de slag gaat de komende tijd.

Branchevereniging NWEA is blij met deze erkenning en deze eerste stappen, maar ziet nog wel kansen om ervoor te zorgen dat de versnelling nu ook daadwerkelijk wordt ingezet.

Een van de constateringen in het TIKI rapport is dat grote infrastructurele projecten grote financieringsrisico’s en problemen op het gebied van coördinatie kennen. Met name de veelheid aan stakeholders en technieken, lange doorlooptijden en niet gelijklopende momenten van investering zorgen hiervoor. Deze samenloop betekent dat wij nu al moeten beginnen met de investeringen in de infrastructuur om ervoor te zorgen dat wij in 2050 een duurzame en hernieuwbare energievoorziening hebben. Hierbij moet er rekening worden gehouden met verschillende soorten risico’s per investering, zoals de lange doorlooptijden voor elektrische infrastructuur.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.