Ads Top

Verduurzaming huizen: niet wachten, maar tussenstappen zetten

Het Expertisecentrum Warmte, een initiatief van de (rijks)overheid ter ondersteuning van de warmtetransitie, heeft de vernieuwde Leidraad uitgebracht om gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van de Transitievisie Warmte.

In de vernieuwde Leidraad is een grotere rol weggelegd voor duurzaam gas (groen gas & waterstof). Het stuk vestigt de aandacht op het belang van voldoende duurzame gassen in 2030. Die beschikbaarheid is nu nog erg onzeker. De netbeheerders roepen dan ook op tot tijdige realisatie van de 2bcm groen gas in 2030, zoals in het Klimaatakkoord is afgesproken.

In oktober 2019 verscheen de eerste versie van de Leidraad, die bestaat uit een Handreiking en een Startanalyse. Het document kan door gemeenten gebruikt worden om, in samenspraak met lokale stakeholders, keuzes te maken voor een alternatieve energie-infrastructuur en een tijdpad te bepalen; welke wijk gaat wanneer. Bij dat tijdpad, zo benadrukken de netbeheerders, moet niet alleen gekeken worden naar een volledige omschakeling in één keer, maar vooral naar tussenstappen. 2050 is nog ver weg, veel is nog onzeker. Het is niet mogelijk nu al voor alle wijken eindoplossingen te bedenken. Het is wèl het moment om stappen te gaan zetten waar niemand spijt van kan krijgen. Door stapsgewijs toe te werken naar een eindoplossing besparen we nu al CO2 en wordt de realisatieopgave behapbaar. De opgave is te groot om te wachten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.