Ads Top

'Zonneparken noodzakelijk voor duurzaam Nederland'

De Nederlandse poldercultuur belemmert de transitie naar duurzame energie. Dat kunnen we ons niet permitteren. Nederland moet alles uit de kast halen – inclusief zonneparken op land, stelt Margit Deimel van Vattenfall.

In het klimaatakkoord lezen we dat de Nederlandse energiemix straks bestaat uit wind en zon voor elektriciteit, warmtepompen, industriële restwarmte en geothermie als alternatief voor aardgas en misschien ook nog waterstof. Om deze transitie voor elkaar te krijgen, is een enorme versnelling nodig. Tegelijkertijd is ‘draagvlak in de samenleving’ een belangrijk onderwerp in het klimaatakkoord. Draagvlak gaat echter veel verder dan alleen ‘rekening houden met’. Het betekent dat de weerstand goeddeels is weggenomen. Dit is een vrijwel onmogelijke opgave in de energietransitie, vindt Deimel.

'In de vijftien jaar dat ik betrokken was bij de ontwikkeling van windenergie was er vaak een ‘gebrek aan draagvlak’. Ik heb alle tegenargumenten wel gehoord. Van slagschaduw tot geluidsoverlast en van vogelonvriendelijk tot horizonvervuiling. En ondanks aanpassingen van ontwerpen, financiële participatie van omwonenden en stilstandvoorzieningen: de tegenargumenten bleven. Een van de meest genoemde alternatieven was zonne-energie. Op menig informatieavond ging ik naar huis met de suggestie dat hiervoor veel meer draagvlak zou zijn. Ik ben nu enkele jaren actief in de ontwikkeling van zonneparken. En de realiteit is dat ook hiervoor maar beperkt draagvlak is.'

Te veel zonneparken gaan niet door vanwege gebrek aan draagvlak. 'Ik ken menig boer die al een windmolen op zijn grond heeft en een zonnepark wil realiseren. Zo ontstaat een mooi energielandschap met minimale investeringen voor de maatschappij en maximale opbrengst voor de samenleving en het bedrijf. Alle plannen netjes afgestemd met de omgeving. Chapeau, zegt de provincie, zo willen wij het vaker zien. Prima plan, zeggen de gemeenteambtenaren, als bevoegd gezag voor de vergunningverlening. Maar het gaat vaak mis met de stemming in de gemeenteraad. Veel zonneparken komen hierdoor niet van de grond en gaan tot nader orde de wachtkamer in. De noodzakelijke versnelling van de energietransitie heeft het nakijken.

Dit staat niet op zichzelf. Zo heeft de Tweede Kamer in oktober 2018 een motie aangenomen die nota bene een rem zet op grootschalige inzet van zonne-energie. Onder het mom van ‘integraal afwegingskader’ moet er voor gemeenten een soort ‘keuzehulp’ komen voor het toelaten van zonneparken binnen gemeentegrenzen. Volgens deze ‘zonneladder’ zouden zonnepanelen eerst op daken moeten komen. Pas als alle daken vol liggen, gaan we kijken of er ook zonneparken op de grond nodig zijn.
.

1 opmerking:

  1. Eigenlijk een heel vervelend verschijnsel die parlementen en gemeenteraden. Zullen we die maar gewoon afschaffen?

    BeantwoordenVerwijderen

Mogelijk gemaakt door Blogger.