Ads Top

Subsidie voor uniek waterstofproject in Hoogeveen

Een aantal partijen in Hoogeveen werkt aan een pilot om 80 nieuwbouwwoningen in Nijstad-Oost (naast de NAM locatie Ten Arlo) te voorzien van energie met duurzame waterstof. De partijen doen komend jaar onderzoek om zo een technologie te ontwikkelen om de warmtevoorziening van deze  nieuwbouwwoningen te laten werken op waterstof. De start van de bouw van deze woningen staat begin 2020 gepland. De pilot is een initiatief van de Hanzehogeschool Groningen, provincie Drenthe en de gemeente Hoogeveen.

De warmtevoorziening in de wijk wordt ingericht op basis van een waterstof cv ketel. De blauwdruk voor technologie die op deze wijze wordt verkregen, moet vertaalbaar zijn naar bestaande woonwijken in de rest van Nederland. Het project levert zo een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in Nederland als het gaat om aardgasloos bouwen. In de wijk Erflanden wordt bijvoorbeeld gekeken of via het bestaande aardgasnetwerk de 1.100 woningen gefaseerd op waterstof kunnen gaan draaien.

De subsidieregeling Waterstof is onderdeel van de Topsector Energiesubsidie van het ministerie van Economische Zaken. Jaarlijks wordt € 100 miljoen subsidie verleend aan projecten en onderzoek op het gebied van projecten die de CO2-uitstoot terugdringen. De subsidie voor het waterstofproject in Hoogeveen bedraagt ruim 4 ton.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.