Ads Top

Onvoldoende kennis van financieringsmogelijkheden grootste struikelblok bij verduurzamen koopwoning

Ruim de helft van de Nederlandse huiseigenaren vindt het verduurzamen van een woning een taak voor de huiseigenaren zelf. Het ontbreekt hen echter aan kennis over de mogelijkheden om de verduurzaming van hun woning te financieren. Veel woningbezitters zijn mede daardoor terughoudend om over te gaan tot het verduurzamen van hun huis. Dat blijkt uit onderzoek van De Hypotheker onder ruim 1.000 huiseigenaren naar de vraag in hoeverre zij het verduurzamen van de eigen woning belangrijk vinden.

Het onderzoek toont aan dat ruim zes op de tien woningeigenaren het verduurzamen van hun eigen woning belangrijk vindt. Als men zich gaat oriënteren op een nieuwe woning zal twee derde dan ook letten op de (potentiële) duurzaamheid van een huis. Het gebrek aan de juiste informatie en kennis over financieringsmogelijkheden blijkt echter een struikelblok. Daarbij wordt door bijna de helft van de woningbezitters het ontbreken van financiële middelen genoemd als obstakel voor verduurzaming.

Dat Nederlandse woningeigenaren het milieu belangrijk vinden, blijkt wel uit het feit dat ruim driekwart het (zeer) belangrijk noemt om verantwoord om te gaan met het milieu. Duurzaamheid ten aanzien van woningen noemt zes op de tien (zeer) belangrijk. Dit wordt vaker genoemd dan het kiezen van ‘groene’ leveranciers of duurzame voeding. Bijna negen op de tien woningbezitters vinden het belangrijk dat de kosten voor het verduurzamen van de woning op termijn worden terugverdiend. Voor de helft van de huizenbezitters weegt het eigen voordeel van verduurzaming net zo zwaar als de milieuvoordelen ervan en voor een derde weegt dit eigen voordeel zwaarder.

Een meerderheid van de huiseigenaren geeft aan dat hun woning al is voorzien van duurzame voorzieningen of dat ze van plan zijn dit te doen. Het verbeteren van de isolatie, het vervangen van de cv-ketel en beglazing zijn het meest populair. Wil de energietransitie echter kans van slagen hebben, dan moet er volgens De Hypotheker nog veel werk worden verricht.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.