Ads Top

Alliander: 2019 in teken van investeringen en slimme oplossingen

Netwerkbedrijf Alliander investeert in 2019 ruim 844 miljoen euro om de energievoorziening van miljoenen consumenten en bedrijven betrouwbaar, betaalbaar en voor iedereen bereikbaar te houden. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde Jaarplan 2019, waarin Alliander de geplande activiteiten in de verschillende regio’s uitgebreid beschrijft.

De vraag naar nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet is de afgelopen jaren fors gestegen, onder meer door de toename van woningen en bedrijven. Daarnaast brengt de energietransitie steeds meer werk met zich mee, onder meer door de ontwikkeling van elektrisch vervoer en duurzaam geproduceerde energie. Ten opzichte van het voorgaande jaar was er in 2018 een flinke toename van het aantal publieke laadpalen (van 3.570 naar 4.350) en het opgesteld vermogen van duurzame energie geproduceerd uit zon (+76 procent) in de verzorgingsgebieden van Alliander. Zonnepanelen en windmolens leverden in 2018 in totaal voor ruim 1 miljoen huishoudens elektriciteit terug aan het net in het Alliander-gebied.

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er ook in 2019 volop gewerkt wordt om de elektriciteitsnetten in het verzorgingsgebied uit te breiden of te verzwaren. Naast investeringen in de netten kijkt Alliander daarbij ook naar slimme oplossingen om aan de sterk stijgende vraag naar capaciteit te kunnen voldoen. De onderneming werkt onder meer aan de organisatie van lokale energieveilingen om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten. Ook zet Alliander in op flexibel laden van elektrisch vervoer, waarmee onnodige netinvesteringen worden voorkomen en de bestaande netten beter benut worden.

2019 wordt bovendien het jaar waarin Alliander zich voorbereidt op de implementatie van het aanstaande Klimaatakkoord. In 2020 moeten alle provincies en gemeenten hun Regionale Energiestrategie klaar hebben.waar moet gebeuren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.