Ads Top

RENDO verlaagt de transporttarieven in 2019 fors

Netbeheerder RENDO laat haar klanten in Drenthe en Overijssel profiteren van het wegvallen van precariokosten vanaf 2019. De gemiddelde consument met een RENDO gasaansluiting betaalt in 2019 7,5 procent lagere netwerkkosten ten opzichte van 2018.

Voor de gemiddelde consument met een RENDO elektriciteitsaansluiting zullen de netwerkkosten in 2019 met 2,9 procent dalen ten opzichte van 2018. De gemiddelde consument met beide aansluitingen van RENDO betaalt gemiddeld 5,0 procent lagere netwerkkosten in 2019. Hiermee rekent RENDO de laagste netwerkkosten van Nederland.

Jaarlijks worden door de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximum tarieven voor netbeheerder RENDO vastgesteld. De maximum tarieven worden afgeleid uit de toegestane inkomsten die een netbeheerder mag maken. Deze toegestane inkomsten zijn gebaseerd op historische kosten. Ook de afschrijvings- en vermogenskosten voor in het verleden afgekochte precario zijn onderdeel van de relevante historische kosten van RENDO.

Omdat deze kosten met ingang van 1 januari 2019 volledig wegvallen, heeft RENDO logischerwijs geen vergoeding meer nodig voor bovengenoemde kosten. Volgend uit de reguleringsmethodiek krijgt RENDO hier echter nog tot en met 2021 een vergoeding voor in haar toegestane inkomsten. Dit wordt binnen de regulering in de jaren 2021 t/m 2023 weliswaar door ACM gecorrigeerd, maar RENDO wenst haar klanten nu al te laten profiteren van deze lagere kosten. Hierover is afstemming geweest met ACM. Bijkomend voordeel is dat hiermee tariefschommelingen in de toekomst worden voorkomen. Dit heeft geleid tot het besluit om voor 2019 lagere transporttarieven te hanteren dan de maximum tarieven zoals deze zijn vastgesteld door ACM.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.