Ads Top

Tarieven Stedin dalen licht; precariobelasting blijft zorgpunt

De ruim 2 miljoen klanten van Stedin krijgen komend jaar een lagere rekening van hun netbeheerder. In 2019 zullen de netwerk- en transportkosten in het verzorgingsgebied van Stedin voor een gemiddeld huishouden dalen met 18,43 euro. De tariefdaling was nog groter geweest als gemeenten de omstreden precarioheffing nu al hadden afgeschaft en niet wachten tot 2022.

Voor een gemiddeld huishouden daalt het netwerk- en transporttarief voor elektriciteit volgend jaar met 5,4 procent vergeleken met 1 januari 2018. Het tarief voor gas daalt met 5,2 procent. Dit komt deels doordat grootverbruikers meer gaan betalen en deels omdat Stedin een aantal meevallers had. Zo vielen de rentelasten op leningen lager uit dan verwacht. Het voordeel zou nog 37,55 euro groter zijn geweest als gemeenten nu al waren gestopt met het heffen van precario op de nutsvoorzieningen. 

Het heffen van precario op nutsvoorzieningen in gemeente grond is in 2017 verboden. Wel is er een overgangsregeling van vijf jaar ingesteld voor gemeenten die al precariobelasting hieven. Helaas hebben veel gemeenten vlak voor het verbod van kracht werd, alsnog precario ingevoerd om zo gebruik te kunnen maken van de vijfjaar durende overgangsregeling. Stedin zag het aantal gemeenten dat precario heft in 2016 bijna verdubbelen van 30 naar 58. De precariokosten van Stedin steeg van 69,8 miljoen euro in 2016, naar 75,1 miljoen in 2017. Dat bedrag is nu in het tarief van 2019 verwerkt.

Gerard Vesseur, CFO Stedin Groep: ,,We werken hard om het energienet veilig en betrouwbaar te houden tegen lage maatschappelijke kosten. Afgelopen jaar zijn we daar in geslaagd en dat is goed in deze tijd van stijgende prijzen. Maar onze kosten zijn desondanks nog onnodig hoog door de  precarioheffingen. Het energienetwerk wordt van deze gemeentelijke belasting niet beter.”

De ACM stelt jaarlijks de maximale tarieven voor transport en aansluiting op de elektriciteits- en gasnetten vast. De tarieven die Stedin hanteert zijn gebaseerd op de kosten van het netbeheer in Nederland. Stedin doet er alles aan om zo efficiënt mogelijk te werken om de kosten zo laag mogelijk te houden voor haar klanten. Een compleet overzicht met toelichting op de tarieven is vanaf 19 december te vinden op: www.stedin.net/tarieven.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.