Ads Top

Subsidie voor collectieve zonne-energieprojecten in Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn introduceert per 1 januari de Subsidieregeling Collectieve Zonne-energieprojecten. Deze subsidie is speciaal voor energiecoöperaties die collectieve zonne-energieprojecten realiseren en draagt bij aan de doelstelling van de gemeente om in 2030 voor 28 procent energieneutraal te zijn.

De ambitie van de gemeente Apeldoorn is om koploper te worden in zonnepanelen op daken. Omdat niet iedereen een eigen (geschikt) dak heeft, installeren lokale energiecoöperaties gezamenlijke zonnestroomsystemen op grote daken. Burgers, bedrijven en instellingen kunnen hieraan deelnemen.

Om deze collectieve zonne-energieprojecten te stimuleren, stelt de gemeente Apeldoorn een subsidie beschikbaar. De subsidie is bedoeld om projecten te ondersteunen in de voorbereidende, vaak nog onzekere fase. De activiteiten waaraan een bijdrage wordt geleverd, zijn de noodzakelijke dakconstructieonderzoeken, aanpassingen aan de dakconstructie en aanpassingen aan de netaansluiting. De subsidie kan door zoncoöperaties aangevraagd worden via de website van de gemeente.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.