Ads Top

‘CO2-heffing: niet polariseren en bij de feiten blijven’

‘We moeten niet polariseren, maar bij de feiten blijven in de klimaatdiscussie en het debat op de inhoud voeren.’ Dat zei Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW op Radio 1 over de door Groen Links voorgestelde CO2-heffing. ‘VNO-NCW is niet tegen een CO2-heffing, maar zoiets kan alleen effectief zijn op Europees niveau.’ 

De Boer: ‘We lijken in de klimaatdiscussie van een middel, namelijk een CO2-heffing, het doel te maken. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Laten we het doel voor ogen houden en recht doen aan de feiten. De industrie veroorzaakt een kwart van de Nederlandse CO2-uitstoot, neemt zelfs een derde van de reductieopgave voor z’n rekening en krijgt straks een zesde van de middelen om onrendabele investeringen te overbruggen. Nergens in Europa bestaat verder een aparte CO2-heffing voor de industrie. Ook niet in Zweden. We moeten dus niet doen alsof dat wel zo is en de juiste feiten blijven gebruiken in het debat,’ aldus De Boer.

‘Burgers en bedrijven worden op een valse manier tegenover elkaar gezet in het klimaatdebat. We moeten niet polariseren, maar gezamenlijk werken aan constructieve oplossingen waar iedereen beter af mee is; burgers én bedrijven én het klimaat.’ 

Een extra heffing op CO2 alleen in Nederland zal volgens de VNO-NCW voorzitter hier de kostprijzen voor de industrie laten stijgen waardoor de efficiëntste bedrijven van de wereld hier minder gaan produceren en de productie in viezere landen wordt opgevoerd. ‘Ook betaalt iedereen de rekening in de vorm van minder bedrijvigheid, banen en groei’, aldus De Boer. Studies van onder meer CE-Delft en DNB laten zien dat effecten van een nationale heffing op microniveau in kwetsbare regio’s desastreus zijn met tienduizenden banen die verloren gaan. ‘Dat dreigen klimaatwerklozen te worden, terwijl de CO2-uitsoot en de banen zich gewoon verplaatsen naar het buitenland.’  
In het ontwerp klimaatakkoord is volgens De Boer een veel effectiever en slimmer systeem uitgewerkt met concrete plannen per bedrijf (competitive climate deals) dat zorgt voor echte innovatie en waarin een goede prikkel met boetes zit als bedrijven hun afspraken niet halen. ‘Als we meer willen kunnen we dat alleen Europees doen.’

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.