Ads Top

Nieuw tussenonderzoek verwerking productiewater Schoonebeek

Het adviesbureau Royal HaskoningDHV heeft onderzocht welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van waterzuiveringstechnieken. Dit is belang voor de verwerking van productiewater van het olieveld Schoonebeek. Het onderzoek heeft uitgewezen dat op dit moment nog geen zuiveringstechniek voorhanden is die meer milieuvriendelijk is dan de huidige manier van waterverwerking.

Twee jaar geleden heeft het adviesbureau Royal HaskoningDHV (RHDHV) de wettelijke zesjaarlijkse herevaluatie uitgevoerd van de waterinjectie in Twente. Bij de afronding van dit evaluatieproces heeft NAM aangegeven om ook in de tussentijd de ontwikkelingen in de gaten te blijven houden op het gebied van waterzuivering. In de afgelopen maanden heeft RHDHV voor NAM deze ontwikkelingen onderzocht.

Op dit moment wordt het productiewater dat meekomt uit de diepe ondergrond van Schoonebeek, via een pijpleiding van 70 kilometer teruggebracht in de ondergrond van Twente. Dat gebeurt in een leeg gasveld in Rossum. De NAM heeft beloofd de alternatieven voor deze waterinjectie om de zes jaar te bekijken, maar ook tussendoor op eigen verantwoordelijkheid de alternatieven in de waterzuivering te bestuderen. RHDHV heeft daarom in opdracht van NAM opnieuw gekeken naar de laatste stand van zaken. De resultaten van dat onderzoek zijn opgenomen in bijgevoegd rapport. Hoofdconclusie is dat er vooralsnog nog geen techniek beschikbaar is die tot een andere afweging leidt voor de verwerkingswijze van het productiewater. De ontwikkelingen in de waterzuivering blijven echter interessant voor NAM om ook op korte termijn te blijven volgen. Op lange termijn staat de volgende herevaluatie gepland in 2022.

Onderdeel daarvan is dat NAM op dit moment kijkt naar welke NAM-locatie in of rondom Schoonebeek het meest geschikt is om een testfaciliteit aan te leggen. Met deze testfaciliteit kunnen geïnteresseerde ondernemingen hun waterzuiveringstechnieken testen met het echte productiewater. Daarbij wordt ook gekeken welke wettelijke vereisten -die gelden in de mijnbouwsector- van toepassing zijn en wordt er uiteraard vooraf overlegd met toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen en de betreffende gemeente.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.