Ads Top

Beperkte capaciteit voor nieuwe initiatieven voor duurzame opwek op meerdere locaties in Groningen, Drenthe en Overijssel

De groei van zonne-energie in Nederland overtreft alle verwachtingen. Nog niet eerder werden er zoveel zonneparken voorbereid of gerealiseerd als het afgelopen jaar. Deze trend zal zich naar verwachting voortzetten. Voor de zakelijke markt wordt er veel gebruik gemaakt van de SDE+ subsidie.

Medio 2017 is er voor het Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2017 van TenneT getoetst of de beoogde investeringen de toen gesignaleerde knelpunten zouden oplossen. Dat was het geval. Echter, de ontwikkeling van Zon-PV gaat zo hard dat de huidige prognoses die van het KCD 2017 ver overstijgen. Zo wordt een aanzienlijke extra groei in de regio's Groningen, Drenthe en delen van Overijssel verwacht.

Dit wil niet zeggen dat alle initiatieven en verkenningen daadwerkelijk leiden tot concrete aanvragen voor een aansluiting en daarmee transportcapaciteit, maar het vraagt wel van TenneT en Enexis Netbeheer om bij nieuwe aanvragen te melden dat er op korte termijn niet altijd direct voldoende capaciteit kan worden geboden. Voor een overzicht van de knelpunten, zie deze opsomming.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.