Ads Top

Supergeleider kabel in Enschede te kostbaar

Het afgelopen jaar heeft TenneT onderzoek gedaan naar de mogelijkheden  voor de aanleg van een 3,4 kilometer lange supergeleidende kabel in Enschede. Hoewel vanuit TenneT al rekening werd gehouden met een hogere prijs dan bij een standaard (110 kV) netinvestering, blijken de kosten voor het systeem hoger dan verwacht. De investeringsverschillen tussen een conventionele kabel en een supergeleider blijken te groot waardoor het project niet door kan gaan. De supergeleider voor dit specifieke project kost ongeveer vier keer meer dan een conventionele kabel.

Als netbeheerder moet TenneT binnen alle regels en richtlijnen doelmatig investeren in het hoogspanningsnet. Een grote investering zoals de supergeleider betreft een niet-reguliere uitbreidingsinvestering. Omdat TenneT investeert met maatschappelijk geld en de extra kosten die een dergelijk innovatief project vraagt niet vergoed krijgt via de tarieven[i] zijn er grenzen aan wat we kunnen investeren.

We begrijpen dat dit een teleurstelling is voor de gemeente Enschede,  die in 2016 enthousiast heeft gereageerd op de verkenning van TenneT voor een locatie voor de pilot.
We zullen met de gemeente Enschede in gesprek gaan om het vervolg te bespreken. Om de leveringszekerheid in de regio te versterken zullen we op korte termijn een reguliere 110 kV-kabelverbinding gaan aanleggen.

Op dit moment is de aanleg van een supergeleidende kabel over enkele kilometers te kostbaar. De ontwikkeling gaat echter snel. Naar verwachting worden deze kabels in de toekomst goedkoper. TenneT zal dan zeker opnieuw bekijken of supergeleiding binnen een dan nader te bepalen project kan worden toegepast.

De supergeleider is een zogenoemde HTS-kabel wat staat voor High Temperature Superconductivity (HTS). De supergeleider kan tot vijf maal zoveel elektriciteit transporteren als de conventionele kabels met koperen of aluminium geleiders. Bovendien veroorzaakt de supergeleider geen elektromagnetisch veld en geeft deze kabel geen warmte af waardoor deze kabel beduidend minder ruimte inneemt dan een conventionele kabel. Dit maakt dat de supergeleider bij uitstek geschikt is voor een binnenstedelijke aanleg. TenneT wilde een ondergronds supergeleidend hoogspanningssysteem van 3,4 kilometer lengte aanleggen in Enschede. Helaas blijkt dit door de hoge kosten nu niet mogelijk.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.