Ads Top

Conferentie Nederland Waterstofland

Nederland staat aan de vooravond van grote veranderingen. Fossiele brandstoffen maken plaats voor onder meer wind- en zonne-energie. Maar hoe zorgen we dat energie altijd op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar is? Groene waterstof -gemaakt van water en van duurzaam opgewekte elektriciteit- is daarvoor een belangrijke oplossing. Juist Nederland heeft hiervoor – met zijn innovatiekracht, gasnetten en sterke bedrijven – de perfecte uitgangspositie. Met name ook voor Noord-Nederland biedt het economische kansen na het stoppen van de gaswinning.

Over de rol die waterstof kan spelen binnen het komende Klimaatakkoord organiseren Netbeheer Nederland, TKI Nieuw Gas en VNO-NCW op 1 juni in de middag een grote conferentie onder de titel ‘Nederland Waterstofland’. Vele spelers die nu onderhandelen over het klimaatakkoord – zoals Minister Eric Wiebes – geven acte de presence en geven hun visie op de rol van waterstof. Sprekers zijn verder o.a. Marc van der Linden (Netbeheer Nederland), Hans de Boer (VNO-NCW), Ingrid Thijssen (Alliander), diverse Tweede Kamerleden, Prof. Ad van Wijk (TU Delft) en ceo’s van verschillende kleine en grote bedrijven.   

Foto: M.Minderhoud 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.