Ads Top

Thermische seizoensopslag helpt pieken te voorkomen

Nu we steeds meer duurzame energie lokaal opwekken en gebruiken, kan het gebeuren dat er zoveel groene stroom wordt geproduceerd dat er op bepaalde momenten op de dag een overschot ontstaat. Als we naar 100% duurzame productie gaan, wordt dat tijdelijke overschot alleen maar groter. Om te voorkomen dat we windmolens en zonneparken moeten uitzetten om zo’n productiepiek op te vangen, zoeken we onder andere naar vormen van langdurige opslag.

Inmiddels zijn we als consumenten goed bekend met batterijen die tijdelijk stroom kunnen opslaan en ontladen. Voorbeelden zijn de krachtige accu’s in je mobiel en laptop en de batterijen in elektrische voertuigen als de Tesla. Opslag in accu’s is echter nog vrij kostbaar en met name geschikt voor snel laden en ontladen.

Een andere, relatief goedkope manier om energie op te slaan is thermische opslag in water. Als er te veel stroom is, kun je het veranderen in warmte en opslaan in water. Dit is mogelijk een goede oplossing voor nieuwe wijken en de overgang naar aardgasloze wijken.

Het Veghelse bedrijf Ecovat ontwikkelde een opslagvat waarin een grote hoeveelheid warmte ondergronds wordt opgeslagen in water. De warmte kan met een rendement van 95% voor meer dan 6 maanden worden opgeslagen. Dit is een unieke eigenschap van deze Nederlandse technologie! Eén van die ‘Ecovaten’ is geïnstalleerd en operationeel in Uden. Dit thermische vat heeft een diameter van 13 meter en een diepte van 16 meter.

Enexis Netbeheer en Ecovat onderzoeken samen met VITO (Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling) of thermische opslag kan bijdragen aan een lokaal warmtenetwerk en hoe de installatie kan ondersteunen bij het opslaan van een overschot van duurzame energie. De werking van het Ecovat kan in de praktijk getest worden door de bijdrage van het Europese subsidiefonds Horizon 2020. Enexis Netbeheer draagt als partner bij aan het project door het verzorgen van een aansluiting op het lokale netwerk en levert gedurende het onderzoek gedetailleerde informatie over het lokale netwerk. Samen met VITO gaat Enexis Netbeheer onderzoeken wat thermische opslag kan betekenen door middel van het simuleren van verschillende scenario’s op het lokale distributienetwerk.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.