Ads Top

'Startmotor van het noorden' in gebruik genomen

De herstelvoorziening bij black-outs, door Nuon in de Eemshaven gebouwd in opdracht van TenneT, is op 1 april in gebruik genomen. De faciliteit zorgt ervoor dat het hoogspanningsnet weer snel onder spanning komt na een eventuele black-out situatie waarbij Nederland tijdelijk geen elektriciteit heeft.

Hoewel zo’n black-out situatie zeer onwaarschijnlijk is, moet TenneT conform Europese afspraken voorbereid zijn op een dergelijke situatie. De herstelvoorziening moet zo snel mogelijk na afroep door TenneT kunnen draaien, om vervolgens minimaal 24 uur beschikbaar te blijven.

In een black-out situatie is een herstelvoorziening nodig om het net weer onder spanning te brengen. De elektriciteitscentrales in Nederland zullen opnieuw moeten worden opgestart. Hierbij zorgt een black-start generator voor elektriciteit om één van de eenheden van de Magnum-centrale op te starten, waarmee vervolgens weer andere centrales kunnen worden gestart. De black-start generator zwengelt zo als het ware als een startmotor de centrale weer aan en daarmee de rest van het elektriciteitsnet. TenneT heeft verdeeld over het noorden, midden en zuiden van Nederland drie soortgelijke faciliteiten.

De bouw van de zogeheten ‘black-start’ faciliteit bij de Magnum-centrale van Nuon startte begin 2017. De herstelvoorziening bestaat uit een dieselnoodstroomaggregaat, een gasturbinegenerator en twee van de drie eenheden van de Magnum-centrale. Opvallend is dat er niet een volledig nieuwe installatie is gebouwd, maar dat Nuon een bestaande gasturbine uit Almere heeft verhuisd naar het terrein van de Magnum-centrale in Eemshaven.

In Almere worden de warmtekrachtcentrales verwijderd, omdat ze niet meer nodig zijn voor de productie van warmte na het aanleggen van de 8,5 kilometer lange warmteleiding vanuit onze centrales in Diemen naar Almere, onder het IJmeer, en de opening van het warmteoverdrachtstation in Almere in 2012. Eén van de twee gasturbines heeft nu een nieuwe bestemming gekregen in de Eemshaven.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.