Ads Top

Dunea en Stedin verkennen nauwere samenwerking

Netbeheerders Stedin (energie) en Dunea (drinkwater) willen nauwer samenwerken en verkennen samen waar dit voordelen biedt; voor klanten, gemeenten en andere stakeholders. Beide directeuren maakten dit dinsdag 15 mei officieel met de ondertekening van een intentieverklaring.

De werkgebieden van Stedin en Dunea overlappen elkaar in het westelijk deel van Zuid-Holland. Bij nieuwbouw hebben zij gezamenlijke aanleg van infra al georganiseerd via Structin. Ook bij individuele vervangingsprojecten  in de straat wordt al regelmatig samengewerkt. Toch denken beide partijen dat er meer te winnen is. CEO Marc van der Linden (Stedin): “Een van de grote ergernissen bij onze klanten is de opengebroken straat. Zeker als dat meerdere keren kort achter elkaar gebeurt. Het waternet van Dunea en het energienet van Stedin liggen op veel plekken naast elkaar in de grond. Het ligt voor de hand dat we zoveel mogelijk werkzaamheden samen uitvoeren om zo overlast voor de omgeving te verminderen en onze efficiëntie te vergroten.”

Naast samen aanleggen en samen vervangen van infra ziet Dunea ook kansen op ander vlakken. Directeur Wim Drossaert (Dunea): “We opereren beiden in een stedelijke en sterk veranderende omgeving en bereiden ons voor op de toekomst. Mogelijk heeft de één problemen opgelost op een manier die de ander inspireert of zijn er uitdagingen die we het b

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.