Ads Top

Biokolen alternatieve brandstof voor elektriciteitsproductie en verwarming

Een samenwerking van internationale bedrijven gaat op verschillende plaatsen in de wereld installaties bouwen, waar op commerciële schaal biokolen kunnen worden geproduceerd.

Bij de productie van biokolen worden voornamelijk biomassa reststromen uit de houtverwerkende industrie, duurzame bosbouw en groenonderhoud gebruikt. Het gebruik van biokolen leidt tot een forse reductie van CO2-uitstoot en een toename van het gebruik van biomassa, dat een belangrijke rol speelt in de energietransitie.

Initiatiefnemers van het partnership zijn Clean Electricity Generation (CEG) en Stork. Stork, een onderdeel van Fluor, zal de productie-installaties bouwen en onderhouden. De eerstvolgende productie-installatie in voorbereiding staat gepland in Estland. CEG en Stork werken momenteel aan een bouwkundig onderzoek en een eerste ontwerp van de installatie. Start van de bouw is in het derde kwartaal van dit jaar gepland. Parallel wordt gewerkt aan installaties in Finland en ook buiten Europa met een focus op Noord-Amerika.

Andere deelnemende bedrijven binnen het partnership zijn onder meer Carrier, dat essentiële onderdelen levert voor de productiefaciliteiten en investeringsmaatschappij Momentum Capital, meerderheidsaandeelhouder van CEG.

De duurzame reststromen biomassa worden via de zogeheten torrefactie-technologie omgezet in biobrandstof. Bij deze technologie wordt de biomassa via een thermisch raffinageproces omgezet in duurzame kolen. Zo ontstaat een relatief goedkope biobrandstof met hoge energiedichtheid. De biokolen in de vorm van pellets kunnen gebruikt worden in traditionele kolencentrales, maar ook in industriële verwarmingsprocessen, gebouwen of stadsverwarming voor woningen en kantoren. In vergelijking met de verbranding van steenkool wordt er per ton biokolen 2,5 ton CO2 bespaard. Bovendien is de energiewaarde hoger en is er minder opslag en transport nodig. Tijdens de productie in de installatie wordt ook nog eens groene stroom en warmte opgewekt.
Het Internationale Energi

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.