Ads Top

Windmolens Bommelerwaard ruimtelijk mogelijk

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland vragen aan Provinciale Staten (PS) om het provinciaal inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2 vast te stellen. Uit het milieueffectrapport (MER) blijkt dat de windmolens voldoen aan de milieunormen. GS hebben in het inpassingsplan een aanvullende eis opgenomen. Binnen een straal van 720 meter van de windmolens is geen slagschaduw toegestaan op woningen. GS vinden dat het windpark tussen de A2 en het spoor ten zuidoosten van Zaltbommel daarmee ruimtelijk aanvaardbaar is.

Tegelijkertijd met het aangepaste inpassingsplan stemden GS ook in met de beantwoording van de zienswijzen. In totaal zijn er 14 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in een zienswijzennota. Per zienswijze geven we aan of deze leidt tot wijzigingen van het inpassingsplan. De belangrijkste wijziging is de stilstand regeling voor slagschaduw voor woningen binnen 720 meter van elke windmolen.

PS organiseren op 11 juni 2018 een hoorzitting en bespreken het plan in de Statencommissie van 13 juni 2018. Op 4 juli 2018 besluiten PS over het inpassingsplan. Ook besluiten GS in de komende tijd over het verlenen van de omgevingsvergunning en de ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.