Ads Top

Nieuw warmte-etiket Nuon geeft zicht op duurzaamheid warmtenetten

Als eerste grote warmteleverancier van Nederland geeft Nuon volledig inzicht in de herkomst en milieu-effecten van de geleverde stadswarmte. Dit doet het bedrijf met het Warmte-etiket, vergelijkbaar met het al langer bestaande Stroometiket voor elektriciteit. In het nieuwe overzicht staat voor alle warmtenetten afzonderlijk uit welke bronnen de geleverde warmte afkomstig is en voor welk percentage. Nuon wil hiermee zoveel mogelijk inzicht geven in de milieuvriendelijkheid van de geleverde warmte. Dit past bij haar ambitie om binnen één generatie fossielvrij te zijn.

“Al vijf jaar achtereen laten we in onze online CO2-reductierapportages zien wat klanten met stadswarmte bijdragen aan CO2-vermindering,” licht Alexander van Ofwegen, directeur Nuon Warmte, toe. “Nu zetten we de volgende stap door helder te laten zien waar die warmte vandaan komt. Klanten willen dat graag weten, want warmtenetten zijn voor bestaande woonwijken een belangrijk alternatief voor aardgas. Iedereen kan nu goed zien welke bronnen er aan te pas komen en hoe snel we die duurzamer aan het maken zijn.”
54 % CO2-reductie door stadswarmte

Uit het warmte-etiket en de nieuwe CO2-reductierapporten blijkt onder meer dat de warmtenetten van Nuon in 2017 gemiddeld 54 procent minder CO2 hebben uitgestoten dan verwarming met cv-ketels.

Dat is in vergelijking met het jaar daarvoor een verbetering van 3 procent. De drie schoonste warmtenetten van Nuon waren in 2017:
Arnhem, Duiven, Westervoort: 85 procent minder CO2 (primaire bron: 99% afvalverbranding)
Rotterdam: 78 procent minder CO2 (primaire bron: 96% afvalverbranding)
Ede:76 procent minder CO2 (primaire bron: 85% biomassa) De betrouwbaarheid van de reductiecijfers is gewaarborgd door een validatie van TNO. De volledige CO2-reductierapporten zijn beschikbaar

Nuon is één van de vier Nederlandse energiebedrijven met warmtenetten waarop meer dan vijfduizend klanten zijn aangesloten. Nuon levert stadsverwarming aan ruim 127.000 woningen en 1.875 grootverbruikers in Amsterdam, Almere, Arnhem en omgeving, Ede, Leiden en omgeving, Lelystad, Nijmegen en Rotterdam. Van Ofwegen: “Met onze stadswarmte hebben bewoners en bedrijven in 2017 in totaal 215.842 ton CO2-uitstoot vermeden. Er zouden 2.163.00 zonnepanelen nodig zijn om datzelfde resultaat te bereiken, dat zijn 508 voetbalvelden vol.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.