Ads Top

Vier steden werken samen aan versneld aardgasvrij maken 40.000 woningen

De vier steden Apeldoorn, Deventer, Zutphen (alle uit de Cleantech Regio) en Zwolle werken samen aan een gebiedsgewijze aanpak om 40.000 woningen aardgasvrij te maken. Samen met corporaties, netwerkbedrijven en waterschappen maken zij hiervoor een sluitende businesscase. Met Transform willen de steden er met name voor zorgen dat ook huiseigenaren met een smallere beurs kunnen overstappen van aardgas op duurzame energie, door te voorzien in voorfinanciering van de noodzakelijke investeringen.

Afgelopen week hebben bestuurders uit de vier steden Transform toegelicht aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatakkoord. Naast informatie is ook een lijst met knelpunten en belemmeringen in de regelgeving over tafel gegaan. Nijpels: “Transform is een goed voorbeeld van de aanpak die we nodig hebben. Ik ga dit zeker inbrengen in het overleg over het Klimaatakkoord. De besproken knelpunten zullen aandacht krijgen in Den Haag.”

De financiering van de energietransitie voor eigen woningbezitters is een hoeksteen in Transform. Wethouder Mark Sandmann (Apeldoorn): “Deze opgave vraagt een nieuw financieel instrument: de transitie-exploitatie. In de ‘trex’ worden investeringen, exploitatielasten en opbrengsten met elkaar in evenwicht gebracht. Dat wordt de basis voor de externe financiering en de onderlinge afspraken met onze partners in de wijken.”

Een strakke gebiedsgewijze aanpak van de energietransitie biedt financieel schaalvoordelen, bijvoorbeeld voor de noodzakelijke aanpassing van onderliggende netwerken en bij de inkoop en installatie van de benodigde apparatuur. Ook biedt het kansen voor verwante opgaven zoals klimaatadaptatie. Wethouder Michiel van Willigen (Zwolle): “Wij kunnen in de wijk Berkum mede dankzij Transform opschalen en versnellen. Door een integrale en inclusieve gebiedsgewijze aanpak nemen we iedereen mee en kunnen we werk met werk maken.”

De steden werken Transform de komende periode samen met genoemde partners verder uit. Samen met de RVO bundelen zij kennis en leerervaringen voor de inzet van marktrijpe innovaties. Inmiddels zijn ook de ministeries BZK en EZK betrokken. Er is interesse van de provincies Gelderland en Overijssel en de netwerkbedrijven Alliander en Enexis. Transform legt nu contacten met de waterschappen in het werkgebied. Corporaties zijn of worden lokaal betrokken in de verdere uitwerking. In de financiële wereld zijn contacten met de BNG, het NIA/Invest.nl, EFSI/EIB en institutionele beleggers.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.