Ads Top

Rapport Green Liaisons toont belang hernieuwbare gassen in energie- en grondstoffenhuishouding

Het Rapport Green Liaisons heeft becijferd dat Nederland rond 2050 ongeveer 11 miljard kubieke meter hernieuwbaar gas kan produceren, resulterend in een totale CO2-reductie van circa 17 megaton. In 2030 is dit circa 3 miljard kubieke meter, goed voor 4 tot 5 megaton CO2-reductie. Met een samenhangend ontwikkelprogramma is dit realiseerbaar. Men verwacht dat de vergassingstechniek ‘superkritische watervergassing’ een doorbraak zal vormen in de aanbodontwikkeling van groen gas. Reststromen worden daarbij gekraakt en alle organische stoffen worden benut zodat er geen digestaat meer is. Ook bio-raffinage in combinatie met zeewier kan op termijn fors bijdragen aan zowel de eiwit-transitie als energietransitie. Dit past in de beweging om offshore windparken geavanceerder te benutten.

Het rapport, opgesteld door adviesbureau De Gemeynt, in opdracht van TKI Nieuw Gas, KVGN, Gasunie, GasTerra en Groen Gas NL, is aangeboden aan de directeur-generaal Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Sandor Gaastra. Het rapport toont aan dat hernieuwbaar gas de komende decennia nodig is om als energiebron én als grondstof bij te dragen aan een CO2-arme energievoorziening. Hernieuwbaar gas biedt vooral uitkomst waar andere duurzame oplossingen niet of onvoldoende inzetbaar zijn. Dit geldt met name voor toepassingen in de industrie die afhankelijk zijn van hogetemperatuurwarmte. De industrie heeft daarnaast de uitdaging om grondstoffen te verduurzamen. Alleen met koolstofmoleculen uit gecertificeerde biomassa zijn duurzame materialen te maken. Het rapport schetst hoe de komende decennia hernieuwbaar gas steeds meer wordt ingezet als grondstof, naast de toepassing als duurzame energie. Het rapport verschijnt op het moment dat het overleg over CO2-reductie plaatsvindt aan diverse klimaattafels.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.