Ads Top

Gasunie reageert op aardgasvisie TNO

Onderzoeksinstituut TNO heeft op donderdag 17 mei jongstleden tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamercommissie aangegeven mogelijkheden te zien om de productie van Groningengas sneller terug te brengen dan nu gepland. Daarbij ziet TNO een belangrijke mogelijkheid in een alternatieve inzet van de gasberging in Norg. Die wordt nu in de zomer gevuld met maximaal 5 miljard kuub laagcalorisch Groningengas om in de winter aan de extra gasvraag te kunnen voldoen. De argumentatie dat deze alternatieve inzet de nieuwe stikstofinstallatie overbodig zou maken, klopt niet. Integendeel, de nieuwe installatie is juist een voorwaarde om de gasberging in Norg te benutten voor de opslag van laagcalorisch gas dat via menging met stikstof uit hoogcalorisch gas wordt gemaakt. De bestaande stikstofinstallaties kunnen namelijk onvoldoende produceren om dit mogelijk te maken. Wat klopt er niet?

TNO beargumenteert dat een nieuwe stikstofinstallatie niet nodig is, omdat de bestaande installaties de afgelopen gasjaren voor 2/3 benut werden. Daarmee zou dus, in de redenering van TNO, omgerekend ongeveer 7 miljard m3 onbenutte capaciteit nog beschikbaar zijn om Norg te vullen en de Groningenproductie verder te reduceren. Daarbij baseert TNO zich op cijfers uit het verleden die werden veroorzaakt door de toenmalige manier van gaswinning en hogere toegestane Groningenproductie. De afgelopen gasjaren heeft de gelijkmatige winning uit Groningenveld en het plafond van 24 miljard m3 er namelijk voor gezorgd dat de inzet van de stikstofinstallaties maximaal 65% was.

Echter, sinds februari, na het advies van SodM, is het uitgangspunt van vlakke productie losgelaten, waardoor de inzet van de stikstofinstallaties flink is toegenomen. Ook in de afgelopen, warmere periode zien wij een inzet van ongeveer 85%. De intentie is om een inzet te realiseren tussen 85% en 100%.

Kortom: met behulp van bestaande capaciteit is geen 7 miljard m3 laagcalorisch gas extra te produceren om in Norg op te slaan voor gebruik in de winter. Zelfs als onze bestaande stikstofinstallaties 100% ingezet worden, kunnen onze installaties naast het bedienen van de marktvraag in de zomermaanden (inclusief het vullen van alle laagcalorische gasbergingen met uitzondering van Norg) maximaal 0,5 miljard m3 geconverteerd gas produceren voor de vulling van Norg. Bij een inzet van 85% is dit maximaal 250 miljoen m3.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.