Ads Top

Verkenning opslag van duurzaam opgewekte energie in gasvelden

Er is een onderzoek gestart naar de technische haalbaarheid van het opslaan van duurzaam opgewekte energie in gasvelden in de vorm van gecomprimeerde stikstof. In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bundelen Liandon, NAM en TNO hun kennis en onderzoeken samen om te kijken in hoeverre deze mogelijkheid kan bijdragen aan toekomstige grootschalige energieopslag in Nederland.

Met de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs in 2015 heeft Nederland zich gebonden aan maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Hierbij wordt ingezet op een verduurzaming van de energievoorziening, onder meer door het grootschalig opwekken van energie uit duurzame bronnen als zon en wind. Omdat deze energiebronnen niet altijd beschikbaar zijn, is grootschalige opslag nodig om te komen tot een blijvend betrouwbare toekomstige energievoorziening.

Een manier om grootschalig energie op te slaan is gebruik maken van gecomprimeerde stikstof. Hierbij wordt duurzaam opgewekte elektriciteit gebruikt voor een aandrijfsysteem dat stikstof in een gasveld injecteert. De stikstof wordt vervolgens in het gasveld samengeperst. Zodra daar behoefte aan is, kan de energie weer worden geproduceerd door de stikstof via een turbine te laten expanderen. De elektriciteit die hiermee wordt gegenereerd, wordt dan weer teruggeleverd aan het energienet.

Energieopslag met perslucht wordt toegepast in zoutcavernes in onder andere Duitsland en de Verenigde Staten. Opslag met stikstof in gasvelden is nieuw en biedt mogelijk een grote opslagpotentie en exportwaarde voor Nederland. Het haalbaarheidsonderzoek is recent gestart en wordt uitgevoerd door Liandon, NAM en TNO. Deze partijen brengen hun kennis op het gebied van onder meer gasvelden, opslag, energiesystemen en energie-innovaties samen. De resultaten worden in de zomer verwacht.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.