Ads Top

Klimaatwet voor duurzame toekomst

D66 werkt samen met PvdA, GroenLinks, SP en de ChristenUnie met de Klimaatwet aan een duurzame toekomst voor volgende generaties.

Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven: “De klimaatwet is belangrijk voor hoe we de wereld doorgeven aan onze kinderen. Hiermee zetten we een flinke stap om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het betekent dat Nederlandse bedrijven zekerheid hebben en daardoor investeren in innovatieve technieken en banen voor een schone en duurzame toekomst.”

De Klimaatwet wordt deze week voor behandeling bij de Tweede Kamer aangemeld. De wet legt klimaatdoelen juridisch vast en verplicht de regering om eens in de vijf jaar een klimaatplan te maken waarin wordt opgenomen hoe de doelstellingen gehaald worden. In een jaarlijkse klimaatbegroting krijgt dit nader invulling. De Klimaatwet legt vast dat in 2030 de uitstoot  van broeikasgassen verminderd moet zijn met ten minste 55 procent ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen verminderd zijn met ten minste 95 procent ten opzichte van 1990. En in 2050 moet het aandeel duurzame energie honderd procent zijn.

Naar aanleiding van een maatschappelijke consultatie en advies van de Raad van State is de Klimaatwet op enkele punten bijgesteld ten opzichte van het voorontwerp. Zo voorziet de wet in de instelling van een onafhankelijke Klimaatcommissie, die de regering zwaarwegend advies gaat geven over de benodigde CO2-reductie, over de uitvoer van de Klimaatwet en over het effect op werkgelegenheid inclusief scholing en opleiding van werknemers, de ontwikkeling van de economie en het tot stand komen van een eerlijke transitie. De Klimaatwet is nu klaar voor behandeling in de Tweede Kamer.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.