Ads Top

Mogelijk samenwerking tussen LTO Glaskracht en VEMW

In 2017 starten LTO Glaskracht Nederland en VEMW (Vereniging Energie, Milieu en Water) een verkenning of zij vergaand kunnen samenwerken aangaande de belangenbehartiging van hun leden op energiegebied. Deze stap is voortgekomen uit de beëindiging van Cogen Nederland als specifieke belangenbehartiger voor warmtekracht installaties (WKK).

Naast WKK richt de samenwerking zich op de transitie naar een klimaatneutrale energievoorziening, de (inter)nationale gas- en elektriciteitsmarkt en de ontwikkeling van de warmtevoorziening. In de loop van 2017 wordt besloten of de samenwerking definitief wordt gemaakt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.