Ads Top

PV OpMaat: integratie van zonnepanelen in gebouwen efficiënter, mooier én goedkoper

Het Interreg project PV OpMaat is een internationaal consortium van acht kennispartners en een tiental bedrijven die samen werken aan de ontwikkeling en demonstratie van bouwelementen die elektriciteit opwekken uit zonlicht.

PV OpMaat, dat loopt tot en met 2018, heeft een budget van 7 miljoen euro en wordt uitgevoerd in het kader van het Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen–Nederland, met financiële ondersteuning vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de provincies Noord-Brabant, Vlaams Brabant, Vlaams en Nederlands Limburg, het Nederlands ministerie van Economische Zaken, en het ministerie van Noordrijn-Westfalen.

Er wordt onderzocht hoe op maat gemaakte, gekleurde of doorzichtige zonnepaneel elementen reeds in productie volledig geïntegreerd kunnen worden in bouwdelen. Naast projectcoördinator TNO zijn ECN, IMEC, Holst Centre, ForschungsZentrum Jülich, de universiteiten van Eindhoven, Hasselt en Leuven, en ZUYD Hogeschool hierbinnen deelnemers.

De huidige zonnepanelen worden in massa geproduceerd in de vorm van rechthoekige panelen met een door de producent gekozen standaard maatvoering. Voor toepassing op daken en gevels worden deze standaard panelen op de bouwlocatie in een later stadium aan het gebouw toegevoegd.

Doel van het project is om, op basis van nieuw ontwikkelde methoden, de produceerbaarheid van stroom-producerende zonnecelmaterialen van dunne film PV aan te tonen en deze zodanig op maat te produceren dat ze optimaal geïntegreerd kunnen worden in bouwelementen zoals daken, ramen, serres en gevelpanelen. Vooral dunne film zonnecel materialen kunnen rechtstreeks op bouwmaterialen (glas, metaal, kunststof) worden vervaardigd, en binnen Solliance wordt nieuwe technologie ontwikkeld om in massa geproduceerde dunne film zonnecelmaterialen op klantvraag tot op maat gesneden modules te vormen. Deze zonnecelmaterialen kunnen bovendien in uiteenlopende kleuren of translucent gemaakt worden.

Hiertoe zullen in samenwerking met bedrijven demonstratoren worden vervaardigd die binnen het project op testgebouwen beproefd zullen worden, en vergeleken met de huidige standaard technologie. Deze ontwikkeling vormt de opmaat naar steeds grootschaliger toepassing van esthetisch verantwoorde PV voor stroomopwekking in de gebouwde omgeving.

Voorbeelden van dergelijke producten zijn al in de markt, maar de ambitie om de productie afstembaar te maken op specifiek gewenste maatvoering in de bouw is nieuw en speelt in op de groeiende markt voor het renoveren en energiezuinig maken van woningen en gebouwen in antwoord op publiek beleid.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.